Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10§

 

Rekisterinpitäjä

Kokkolan Matka Team Oy

Kauppatori 2

67100 Kokkola

puh 06-8240 200

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sari-Anne Rantalahti

puh 06-8240 250 (suora)

sähköposti etunimi.sukunimi@matkateam.fi

 

Rekisterin nimi

Kokkolan Matka Team Oy:n asiakasrekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättyjä tietoja käytetään matkavarauksen tekemiseen ja matkapalveluiden toimittamiseen asiakkaalle,

laskuttamiseen sekä asiakassuhteen hoitamiseen.

 

Rekisterin sisältö

Sähköiseen asiakasrekisteriin tallennetavat tiedot

*yritysasiakkaalla yrityksen nimi ja osasto

*etunimi

*sukunimi

*lähiosoite

*postiosoite

*maa

*puhelinnumero

*sähköpostiosoite

*varattuun matkaan liittyvät tiedot

*syntymäaika, mikäli kyseessä laivamatka tai lentomatka (lapsi, nuoriso tai seniori)

*passitiedot, mikäli kohdemaan viranomaiset edellyttävät tätä tietoa

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas antaa tiedot Kokkolan Matka Teamille matkavarauksen yhteydessä ja tiedot kerätään sähköiseen rekisteriin.

 

Tietojen säännönmukainen luovutus

Kokkolan Matka Team Oy luovuttaa asiakkaiden henkilötietoja matkatuotantoon liittyville yhteiskumppaneille, kuten laiva- ja lentoyhtiöille, hotelleille ja viranomaisille. Kokkolan Matka Team Oy edellyttää sekä kotimaisilta että ulkomaalaisilta yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista EU tietosuoja-asetuksen mukaisiin toimintatapoihin.

 

 

 

 

 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n alueen ulkopuolelle

Kun matkakohde on EU:n tai ETA:n ulkopuolella, niin Kokkolan Matka Team Oy lähettää matkustajien tietoja kohdemaan yhteistyökumppaneille ja tietoja käytetään vain siinä laajuudessa, mikä on matkan järjestämisen kannalta välttämätöntä.

 

Rekisterin suojauksen perusteet

Asiakasrekisterin tiedot sijaitsevat sähköisessä rekisterissä.

Rekisterin tietoihin on pääsy vain Kokkolan Matka Team Oy:n henkilökunnalla ja rekisteriin kirjautuminen vaatii käyttäjäkohtaisen tunnuksen ja salasanan. Rekisterin järjestelmätoimittajan kanssa on tehty tietosuoja- ja salassapitosopimus.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tiedot jotka Kokkolan Matka Team Oy on hänestä kerännyt ja tallentanut. Asiakas voi pyytää jäljennöksen tiedoistaan ottamalla yhteyttä rekisterin yhteyshenkilöön. Tietojen pyytäjän tulee käydä todistamassa henkilöllisyytensä Kokkolan Matka Teamin toimistossa ennen tietojen luovuttamista.

 

Oikeus vaatia tietojen korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Kokkolan Matka Teamia muuttamaan hänen henkilötietojaan tai poistamaan niitä.